Viden er det bedste våben

Viden er det bedste våben

LOF kan i år fejre 75-års jubilæum. Læs her om krig og corona og om sammenhængen mellem folkeoplysning, demokrati og dannelse.

4. juni 2020

Af Signe H. Damkjær, Journalist og kommunikationskonsulent

Artiklen er bragt i Venstres Medlemsblad, Liberalt Overblik, maj 2020

I midten af april blev en solid hjælpepakke til folkeoplysningen forhandlet på plads. Det lykkedes blandt andet, fordi Venstres folkeoplysningsordfører, Kim Valentin, holdt fast. For ham er det vigtigt, at folkeoplysningen kommer godt igennem de økonomiske udfordringer, som corona-krisen medfører.

For historien viser os nemlig, at samfundet har brug for folkeoplysning. Især i tiden efter en krise.

”Vi kan se, hvor meget den uformelle læring har betydet for udviklingen af det danske samfund siden 2. Verdenskrig. Vi kom ud af efterkrigstiden med en fornemmelse af, at det var for nemt at lave folkeforførelse. Folk skulle lære at forholde sig kritisk og have mulighed for at uddanne sig hele livet”, fortæller Kim Valentin, formand for LOF’s Landsorganisation.

Så krigen er baggrunden for, at Liberalt Oplysnings Forbund i september 1945 stiftet af Venstre, Venstres Ungdom og udvalget for Venstre Kvinder. Krigen havde skabt en bred forståelse for, at det demokrati, vi havde kæmpet for, skulle handle om mere end politik; nemlig også om økonomi, kultur og om adgang til viden: folkeoplysning.

”At være liberal handler om at give det enkelte menneske de bedste muligheder for at få det bedste ud af sit liv i fællesskab med andre. Derfor er liberale tilhængere af livslang læring, som aftenskolerne er en del af”, siger sekretariatsleder i LOF’s Landsorganisation, Per Paludan Hansen. 

Farvel til fake news
Ideen om et forbund, der skulle fremme liberalt oplysningsarbejde, opstod allerede i 1930’erne, men blev udskudt på grund af tysk forbud mod politisk arbejde. Folkeoplysningen lod sig dog ikke holde nede.

I 1944 blev Dansk Studiekredsforening etableret som en camouflageorganisation. Her arbejdede redaktør Hans Bagge, der senere blev formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, og andre liberale ildsjæle videre med LOF. Med arbejds- og socialminister S.P. Larsen som formand var LOF i september 1945 klar til at give danskerne adgang til viden og nye færdigheder. Det er også LOF’s kerneopgave i dag.

”Dengang skulle man kæmpe for at få information. I dag har vi for meget information, og vi skal lære at fravælge fake news. I princippet er problemstillingen den samme”, siger Kim Valentin. 

Efter stiftelsen af LOF arbejdede især VU for, at der blev etableret LOF-udvalg i alle landets amter. LOF udviklede sig til en rummelig, folkelig organisation og tiltrak også deltagere, der ikke nødvendigvis havde et politisk tilhørsforhold. I dag har LOF’s aftenskoler tilbud i stort set alle kommuner.

Fra højbord til spisebord
LOF’s afdelinger drives af engagerede bestyrelser, hvoraf mindst halvdelen af medlemmerne også er medlemmer af Venstre.

”Venstre får gennem LOF en oplysningsindsats og en ekstra dimension i det politiske arbejde, for eksempel i forhold til klima og bæredygtighed”, siger Per Paludan Hansen.

Fordelen er, at LOF ikke behøver at forholde sig til en bestemt politisk dagsorden.

”Vi kan tage aktuelle emner op på en apolitisk måde og gøre en lovgivning konkret og brugbar i hverdagen. For eksempel skal vi have ny viden om sundhed ind under huden og nye vaner. Det er netop den uformelle læring, som aftenskolerne mestrer. Det er aftenskolerne, der kan tage informationer fra højbordet og få dem ned på spisebordet”, siger Kim Valentin.

Fællesskab
Corona og karantæne har også vist os, at der er brug for de stærke fællesskaber, der opstår, når man dyrker en meningsfuld aktivitet i fællesskab med andre.

”Derfor er det super vigtigt, at vi kommer igennem corona-krisen med folkeoplysningen i god behold. Vi har ikke bare en økonomisk krise, men også en social krise. Vi har alle sammen brug for fællesskaberne, og vi ved, hvor vigtige de er. Og så har vi også nogle samfundsopgaver, der skal løses. Hjælpepakken er udtryk for den historiske betydning, folkeoplysningen har haft i Danmark. Den historie har LOF været en del af de sidste 75 år”, slutter Kim Valentin.

Jubilæet markeres den 19. september ved LOF’s årsmøde.

Aftenskolen skal være forum for debat

  • 30. marts 2018 - Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb. Her har aftenskolen en vigtig rolle at udfylde. Lene Andersen er forfatter til bogen "The Nordic Secret." Læs mere om hendes tanker om folkeoplysning og aftenskolen i LOF's interview.

Aftenskolen styrker den mentale sundhed

  • 20. august 2018 - Aftenskolen giver liv til vigtige fællesskaber, hvor man mødes menneske til menneske og ikke som patient til klient. Derudover kan undervisningen i aftenskolen give borgerne nye værktøjer til at mestre livet. Det er rigtigt vigtigt, at vi har nogle tilbud, som man vælger af lyst, fordi man vil vide noget og interesserer sig for noget, siger Peter Thybo, forfatter til bogen Det dobbelte KRAM.

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

  • 27. april 2020 - Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. Er du en af de mange danskere, der har et ønske om at ændre livsstil og blive mere aktive, så bliv en del af fællesskabet i LOF. Sammen fastholder vi motivationen.