75-år for folkeoplysning og dannelse

75-år for folkeoplysning og dannelse

LOF har givet danskerne mere livsglæde i 75 år. Siden 1945 har mennesker mødtes i LOF for at lære noget nyt og dyrke deres interesse sammen.

26. februar 2020

I LOF kan du lære noget nyt, tage en gammel interesse op og få et nyt perspektiv på et emne eller på samfundet. Det kan forbedre dine muligheder på arbejdsmarkedet og skabe mere kvalitet i dit privatliv. Når du går til noget i LOF's aftenskoler, bliver du en del af et godt fællesskab. Kort sagt giver vi mennesker de livsfærdigheder, de skal bruge for at få det bedste ud af deres liv.

Sådan har det været siden LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) blev stiftet september 1945. I 75 år har vi bidraget til det danske demokrati. Vores folkeoplysende aktiviteter har skabt stærke lokalsamfund over hele landet. Ikke mindst har vi gennem tiden giver rigtigt mange mennesker mere livsglæde. Alt det ønsker vi at fejre med vores jubilæum i år. 

Et Redskab i Oplysningsarbejde
Et stærkt demokrati kræver, at vi som borgere har mulighed for at udvikle os fysisk, holdningsmæssigt og fagligt hele livet. Vi har brug for medborgere, der træffer beslutninger på baggrund af faktuel viden, og som danner deres holdninger på baggrund af samvær med mennesker fra alle dele af samfundet.

Det var der særligt brug for, da LOF opstod i efteråret efter befrielsen i 1945. Nazismen viste os, hvor vigtigt det er, at vi har adgang til viden, at vi lærer at tænke kritisk, og at vi mødes og diskuterer ting på tværs af samfundets grupper.   

"Der maa spredes Oplysning om og Forstaaelse af de mangfoldige Opgaver, som vort Samfund tumler med, og som vi hver for sig efter rolig Overvejelse må tage Stilling til, hvis vort Folkestyre skal bygge på et stærk solidt Fundament," skriver daværende Statsminister Knud Kristensen (V) i LOF's første årsberetning.

I 2020 har vi andre udfordringer i Danmark. Men midlerne til at overkomme dem er stadig de samme; oplysning og demokratisk dannelse.

"Hyggelig og tvangfri"
Noget af det helt særlige ved folkeoplysning er, at vores deltagere kommer, fordi de selv har valgt at lære noget nyt eller være mere aktive. Uanset om du lærer sprog, bliver klogere på politik, dyrke en kreativ interesse eller kommer for at bevæge dig, så har vi ingen adgangskrav. Du skal heller ikke til eksamen, når kurset er forbi. Vi tror nemlig på, at lysten til at lære noget og til at være aktiv, er drivkraft nok i sig selv. 

Sådan var det også, da LOF udbød de første kurser i 1945. Ligesom for 75 år siden sker oplysningsarbejdet nemlig ”under hyggelige, tvangfri Former, saaledes at man på denne Maade forener det fornøjelige og selskabelige med det interessante og belærende, som der står i LOF’s første årsberetning.

Læs mere om folkeoplysningens historie her

Lokal forankring
LOF's aftenskoler er styret af borgerne og er dermed en vigtig del af cilvilsamfundet. Bestyrelsen for din lokale LOF-afdeling består af lokale, frivillige. Sammen med den lokale skoleleder beslutter bestyrelsen, hvilke kurser, foredrag og aktiviteter, vi udbyder. 

I modsætning til andre skoleformer i Danmark, er det altså borgerne selv, der beslutter, hvilke undervisningstilbud og aktiviteter, der skal være i aftenskolen. På den måde bliver vi ved med at udvikle tilbud, der passer til borgernes og samfundets behov. LOF's aftenskoler arbejder mange steder tæt sammen med kommunen og andre lokale foreninger. 

Den første bestyrelse for LOF konstituerede sig den 21. september 1945. Bestyrelsen bestod af repræsentanter fra Venstre, Venstres Ungdom og Udvalget for Venstres Kvinder. Den daværende arbejds- og socialminister S.P. Larsen (V) blev den første formand for LOF.

LOF’s aftenskoler findes i dag i næsten alle landets kommuner. 

Velkommen i LOF
Har du lyst til at lære noget nyt eller til at bevæge dig sammen med andre, så er LOF noget for dig? Vil du engagere dig i bestyrelsen, eller har du forslag til aktiviteter eller emner, LOF kan tage op, så kontakt din lokale LOF-afdeling her

Her kan du også se, hvilke tilbud vi har i nærheden af dig. 

Klik på billedet og hent vores jubilæumsdesign og logo her

Aftenskolen skal være forum for debat

  • 30. marts 2018 - Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb. Her har aftenskolen en vigtig rolle at udfylde. Lene Andersen er forfatter til bogen "The Nordic Secret." Læs mere om hendes tanker om folkeoplysning og aftenskolen i LOF's interview.

Aftenskolen styrker den mentale sundhed

  • 20. august 2018 - Aftenskolen giver liv til vigtige fællesskaber, hvor man mødes menneske til menneske og ikke som patient til klient. Derudover kan undervisningen i aftenskolen give borgerne nye værktøjer til at mestre livet. Det er rigtigt vigtigt, at vi har nogle tilbud, som man vælger af lyst, fordi man vil vide noget og interesserer sig for noget, siger Peter Thybo, forfatter til bogen Det dobbelte KRAM.

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

  • 27. april 2020 - Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. Er du en af de mange danskere, der har et ønske om at ændre livsstil og blive mere aktive, så bliv en del af fællesskabet i LOF. Sammen fastholder vi motivationen.