LOF's formand Kim Valentin: Der er brug for en ny oplysningstid

LOF's formand Kim Valentin: Der er brug for en ny oplysningstid

Vi lever i en verden med meget information, men har alligevel problemer med uvidenhed. Samarbejdet for en mere oplyst verden må begynde.

18. november 2019

Kim Valentins tale til Venstres landsmøde holdt 17. november 2019

For ikke så lang tid siden holdt jeg en tale for 1500 parlamentarikere fra hele verden i Beograd omkring folkeoplysningens rolle i samfundet. Det var en tale, som havde det formål at gøre andre lande, der har et uudviklet demokrati opmærksomme på, hvordan man får involveret civilsamfundet i arbejdet med at udvikle frihedsrettighederne.

Afstanden mellem folket og ledelsen af landet er i mange steder af verden meget stor. Magtfuldkommenhed er det mindste onde. Korruption, undertrykkelse og nepotisme er desværre hverdag her.

Vi må ikke glemme, hvordan vi igennem de sidste 74 år i Danmark er blevet meget mere oplyste og meget mere demokratisk indstillet. Næste år er det 75 år siden 2. verdenskrig sluttede. Næste år er det også 75 år siden, Liberalt Oplysnings Forbund blev stiftet af Venstre og Venstres Ungdom. Stiftelsen af LOF kom til at markere en start på den store folkeoplysningsvirksomhed, der voksede frem i efterkrigsårene. De første år var opgaven at oplyse og danne den voksne del af befolkningen, således så der ikke igen ville komme udtrykt eller ikke udtrykt opbakning til nazismen.

I alle disse år er samarbejdet mellem politiske partier, folketinget, embedsværket og civilsamfundet blevet dyrket til fælles værdi for alle.

Danmark har været foregangsland på dette område. Uvidenhed og uoplysthed var et par af de vigtige årsager til krigene i Europa og verden i 1900-tallet. Oplysningsforbundene blev skabt i denne hukommelse og med det klare formål at komme disse dele til livs.

Knud Kristensen (daværende Venstre Statsminister) fortalte i en hilsen i den allerførste årsberetning for Liberalt Oplysnings Forbund i 1946 følgende:

”Der må spredes oplysning om og forståelse af de mangfoldige opgaver, som vort samfund tumler med, og som vi hver for sig efter rolig overvejelse må tage stilling til, hvis vort folkestyre skal bygge på et stærkt og solidt fundament. Liberalt Oplysnings Forbund er skabt til at være et redskab i dette oplysningsarbejde.”

Der ligger en grundlæggende erkendelse i dette citat fra ledelsen af landet af, at Christiansborg ikke kan gøre alt alene. Lovgivning er ikke i sig selv nok. Der skal være samarbejde mellem civilsamfundet og lovgivere for at effekten og forståelsen følger med.

Det er ikke meget anderledes i dag. Truslerne er godt nok lidt anderledes i form af fake news, generel modvilje og træthed overfor politikere og ikke mindst en stigende uro i verden bundende i ulighedsdebatten, klimafrygt, migrantstrømme og fundamentalistisk terror. Der er altså en stor risiko for, at disse dagsordener bliver misbrugt af de forkerte mennesker på de forkerte tidspunkter. Ja, vi kan jo se, at det sker. Det er her, vi selv skal lære at tage stilling og sige fra overfor de totalitære kræfter.

En stærk politisk leder er ikke en leder, der peger på syndebukke eller gør sig selv til talsmand for etniske og/eller elitære dagsordener – også selvom disse udtalelser krydres med små sandheder. En stærk leder er ikke den, der bruger uvenligheden som våben. Det vil aldrig blive til mere end folkeforførelse. Det lyder som noget, for 75 år siden, men det sker i allerhøjeste grad også i dag – også i Danmark.

Samarbejdet for en mere oplyst verden må begynde. En oplyst verden hvor vi siger fra overfor denne polarisering af samfundet og overfor politikere med en populistisk dagsorden. Behagelige usandheder er populære – så populære, at der mange steder i verden vælges præsidenter på dette grundlag.

Det er jo egentlig utroligt, at vi i en verden med så meget information, så mange nyhedskilder og så mange muligheder for uddannelse er i den situation, at vi må sige, at problemet er fejlinformation og den selvforskyldte uvidenhed. Vi er på den måde ikke kommet længere siden slutningen af 1700-tallet. Uoplystheden er stadig problemet.

Jeg tør derfor godt sige, at det samarbejde LOF og Venstre påbegyndte for snart 75 år siden, stadig er relevant – det er stadig yderst vigtigt for vores samfundsudvikling, at folkeoplysningen breder sig. Man kan endda sige, at der er brug for en ny oplysningstid.

Denne oplysningstid skal selvfølgelig handle om uddannelse, men også om forståelse af en ny global verdensorden, hvor livslang læring vil give mere mening end nogensinde før, og hvor tolerance, demokratiforståelse og humanisme bruges til at minimere indflydelsen fra fundamentalistiske, populistiske og totalitære kræfter.

Den oplysningsopgave, vi i dag står overfor, er så vigtig, at vi ikke skal overlade den til andre. Venstre har med LOF den rigtige partner til at skabe folkeoplysende virksomhed.

Jeg ser et kæmpe potentiale i, at Venstre og LOF arbejder sammen, og derfor vil jeg opfordre jer til at kontakte jeres lokale LOF-afdeling for at drøfte, hvordan i sammen kan sikre, at det bliver os liberale, der i en moderne folkeoplysningsramme, sætter sit præg på en ny oplysningstid, hvor målet er, at den enkelte borger er dannet og oplyst til at være en aktiv medborger.

Sammen med LOF glæder jeg mig over at kunne stå her i dag på Venstres landsmøde og sige tak for et godt samarbejde i løbet af det forløbne år. Tak til Venstres formand for at være talsmand for videre udvikling af dette samarbejde. Vi glæder os til fortsat at være et vigtigt værktøj for fremtidens oplyste Danmark.

Må I alle få et godt landsmøde.

 

Aftenskolen skal være forum for debat

  • 30. marts 2018 - Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb. Her har aftenskolen en vigtig rolle at udfylde. Lene Andersen er forfatter til bogen "The Nordic Secret." Læs mere om hendes tanker om folkeoplysning og aftenskolen i LOF's interview.

Aftenskolen styrker den mentale sundhed

  • 20. august 2018 - Aftenskolen giver liv til vigtige fællesskaber, hvor man mødes menneske til menneske og ikke som patient til klient. Derudover kan undervisningen i aftenskolen give borgerne nye værktøjer til at mestre livet. Det er rigtigt vigtigt, at vi har nogle tilbud, som man vælger af lyst, fordi man vil vide noget og interesserer sig for noget, siger Peter Thybo, forfatter til bogen Det dobbelte KRAM.

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

  • 27. april 2020 - Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. Er du en af de mange danskere, der har et ønske om at ændre livsstil og blive mere aktive, så bliv en del af fællesskabet i LOF. Sammen fastholder vi motivationen.