Aftenskolen styrker den mentale sundhed

Aftenskolen styrker den mentale sundhed

Aftenskolen giver liv til vigtige fællesskaber, hvor man mødes menneske til menneske og ikke som patient til klient. Derudover kan undervisningen i aftenskolen give borgerne nye værktøjer til at mestre livet. Det er rigtigt vigtigt, at vi har nogle tilbud, som man vælger af lyst, fordi man vil vide noget og interesserer sig for noget, siger Peter Thybo, forfatter til bogen Det dobbelte KRAM.

20. august 2018

Af Signe H Damkjær

Flere og flere danskere lider af stress, angst, depression og andre psykiske lidelser. Det kan skyldes, at samfundet er blevet mere individorienteret, og at de traditionelle fællesskaber er under opløsning. Det mener sundhedsinnovator og forfatter til bogen Det Dobbelte KRAM, Peter Thybo. En vigtig del af løsningen kan findes i aftenskolen, som tilbyder læring og givende fællesskaber uden for det formelle system.

LOF har givet mange danskere til en bedre og sundere livsstil. Vi hjælper folk med at lave sund mad, bevæge sig mere og til at holde op med at ryge. Og danskerne er blevet sundere de sidste 30 år. De klassiske råd om at fokusere på Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM) har bidraget til at forlænge vores levetid. Med den mentale sundhed går det desværre den anden vej. Siden 1980 er antallet af danskere, der lider af depressioner, spiseforstyrrelser, stress, angst og andre psykiske lidelser kun steget. Det rammer både børn, unge, voksne og ældre. Det påvirker ikke kun den enkeltes livskvalitet, det er også et alvorligt samfundsproblem, mener sundhedsinnovator Peter Thybo (topbillede), der er forfatter til bogen Det Dobbelte KRAM. Ifølge WHO vil stress og depression blive en del af de største sygdomsfaktorer i år 2020 i de vestlige lande. Danmark er det land i verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk sygdom.

Peter Thybo præsenterer derfor det mentale sundheds-KRAM. Han identificerer Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring (KRAM) som de vigtigste faktorer til at skabe mening og sammenhæng i hverdagen og dermed den modstandskraft, det kræver at begå sig i samfundet i dag.

Fællesskab
Når folk har ondt i livet, skyldes det ofte, at man ikke føler, man er en del af et meningsfuldt fællesskab, mener Peter Thybo.
- Samtidig er det blevet sværere at skabe balance mellem krav og ressourcer. Den frihed, vi har fået, kan samtidig give en rodløshed, som sætter sig i sind og samfund. Vi lever i et hyperindividualiseret samfund, og vores tilværelse bliver ofte et selvrealiseringsprojekt, hvor det hele tiden handler om træffe de rigtige valg og om at udvikle sig og opnå social annerkendelse. Han fremhæver, at mental sundhed ikke kun handler om, hvordan vi kan undgå mobning, arbejdspres og andre ting, der skaber stress, men også om at lære at håndtere de udfordringer, vi møder.
- Vi skal se på, hvad det er, der skaber, bevarer og gendanner den mentale sundhed, siger han.
Mange af redskaberne findes i aftenskolens tilbud og fællesskaber.
- Det er i fællesskab med andre, vi fungerer. Der skal mennesker til at danne mennesker. Aftenskolerne tilbyder nogle vigtige fællesskaber, hvor man kan danne relationer til andre mennesker. At mødes om en fælles interesse er et utroligt godt udgangspunkt for et fællesskab af høj kvalitet, hvor man kan opleve den tillid og den dialog, der er så vigtig for den mentale sundhed, siger Peter Thybo.

Fællesskab og selvudvikling
Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at den mentale sundhed øges, når man gør noget aktivt, når man gør noget sammen, og når man gør noget meningsfuldt. Aftenskolen og aftenskolens fællesskaber kan derfor i høj grad bidrage positivt til den mentale sundhed, mener skoleleder i LOF Ringkøbing-Skjern, Karen Marie Ventzel. Det gælder uanset, om man går til noget, hvor fællesskabet er en forudsætning, så som et kor, eller hvor man arbejder alene men er sammen med andre om en fælles interesse.
- At synge i kor er en fælleskabsøvelse. Man er sammen en gang om ugen, hvor man øver op til en koncert. Deltagerne har et godt fællesskab, som består i at være sammen om et fælles projekt, siger hun.
- Vi har nogle malehold, hvor folk er kommet i årevis. Her taler deltagerne måske ikke så meget sammen, men de har alle et projekt om at udvikle deres evne til at male, og det er det, de er fælles om. På vores sproghold taler man derimod meget sammen, for det er det, fælles projekt at blive bedre til sprog.

Karen Marie Ventzel mener, at aftenskolen på den måde er med til at øge den mentale sundhed, uden at deltagerne nødvendigvis er bevidste om det.
- Man kommer ikke i aftenskolen, fordi man vil være mere mentalt sund. Man kommer, fordi man har lyst til det. Det er væsentligt at føle, at man kan vælge tilbud til og fra, og at man dermed er herrer i sit eget liv. Det er det, der er essensen i den mentale sundhed, siger hun.

Uden for systemet
Peter Thybo understreger, at aftenskolen bidrager til den mentale sundhed, fordi den fungerer uden for det formelle og offentlige undervisnings-og behandlingssystem.
- Danmark er et af de mest institutionaliserende lande i verden. Aftenskolerne er ikke en del af det offentlige system, og derfor kan aftenskolen give liv til nogle vigtige fællesskaber, hvor man kan møde hinanden menneske til menneske og ikke være patient eller klient. Derudover kan undervisningen i aftenskolen give borgerne nye værktøjer til at mestre livet. Det er rigtigt vigtigt, at vi har nogle tilbud, som man vælger af lyst, fordi man vil vide noget og interesserer sig for noget, siger Peter Thybo.

Mange af de mentale sundhedsproblemer kan heldigvis tages i opløbet, mener Peter Thybo. Også her kan fællesskaberne i aftenskolen være en stor støtte.
- Det kræver, at der er en kvalitet i fællesskaberne og en tillid mellem menneskene, for ellers får man ikke den dybde, der gør, at man får tingene talt på plads, siger han. Man kan for eksempel få nogle gode snakke med hinanden, når man står over gryderne på et madlavningshold. Det, vi kan opfatte som "small talk," har en vigtig betydning, for det kan være med til, at vi får oplevelser fra hverdagslivet bedre på plads, siger han.
Skolelederen i Ringkøbing Skjern mener også, at aftenskolen er med til at skabe netop den slags fællesskaber, der styrker den mentale sundhed.
- Den mentale sundhed er ikke som sådan aftenskolens produkt. Det er bare noget, der følger med, siger Karen Marie Ventzel.

Udgivet første gang i november 2017

Aftenskolen skal være forum for debat

  • 30. marts 2018 - Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb. Her har aftenskolen en vigtig rolle at udfylde. Lene Andersen er forfatter til bogen "The Nordic Secret." Læs mere om hendes tanker om folkeoplysning og aftenskolen i LOF's interview.

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

  • 27. april 2020 - Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. Er du en af de mange danskere, der har et ønske om at ændre livsstil og blive mere aktive, så bliv en del af fællesskabet i LOF. Sammen fastholder vi motivationen.

Sundhed, EU, bæredygtighed og dannelse - LOF på Folkemødet 2018

  • 25. juni 2018 - LOF satte sundhed, EU og dannelse til debat på Folkemødet i Allinge. Vi var også med til at udbrede kendskabet til FN's verdensmål.