Foto: Kim Hansen

Vision, mission og værdier

LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) bidrager med vores arbejde, holdninger og værdier til folkeoplysningen i Danmark.

Vision
LOF vil være Danmarks bedste oplysningsforbund.

Mission
LOF vil give alle mulighed for at få det bedste ud af sit liv. Vi vil sikre, at befolkningen er på forkant med fremtidens udfordringer – det gælder både udviklingen i samfundet, på arbejdsmarkedet og i privatlivet. LOF vil tilbyde alle mulighed for læring og oplevelser i forpligtende fællesskaber. LOF vil være en aktiv aktør, der arbejder for at fremme demokrati og medborgerskab.

LOF's værdier

  • Respekt
  • Ansvar
  • Livsglæde


Vi bidrager til, at alle får mulighed for at lære nyt og for at indgå i et fællesskab om læring hele livet. LOF's værdisæt tager udgangspunkt i det folkeoplysende menneskesyn og i en liberal tankegang.

Vi driver vores aktiviteter i respekt for det enkelte menneske, for fællesskabet og for det samfund, vi er en del af. Vi bidrager til, at alle får adgang til den viden, de aktiviteter og de muligheder, der gør, at man tage ansvar for sin egen og sin families sundhed og livsglæde. 

Læs mere om LOF (Liberalt Oplysnings Forbunds) historie